Manipulace, transport, stěhování strojů a zařízení

Nabízíme Vám stěhování, montáž strojů, jejich komponentů, nadrozměrných těžkých součástí technologických celků.

K realizaci využíváme veškeré portfolio naší techniky: jeřáby, nákladní auta, manipulátory, plošiny, transportní podvozky, hevery, kladkostroje a další techniku nutnou ke splnění Vašeho požadavku. Dále nabízíme konzultace v místě montáže, prohlídku pracovišť, vyhotovení technologických postupů, odbornou a vyškolenou obsluhu.